Kandidat i EU-valet 2019!

Jag står plats 27 på Centerpartiets lista i EU-valet och kandiderar för att genom samarbete finna lösningar på våra gemensamma utmaningar. Jag tror på ett hållbart och stabilt EU som tar ansvar för klimatet, vår gemensamma trygghet och välmående.

Mina hjärtefrågor i EU-valet är:

MINSKAD ANTIBIOTIKAANVÄNDING

Vi måste ta ett större ansvar för djurens välfärd och en minskad användning av antibiotika då den höga användningen är ett hot mot såväl djuren som vår egna hälsa. Vi måste se till att användningen av antibiotika minskar så att vi kan använda oss av den även i framtiden när vi blir sjuka.

Jag är djupt oroad över djurhållningen i flera av Europas länder. Över hotet om antibiotikaresistens. Redan idag dör över 30 tusen människor varje år, bara i Europa. Fortsätter utvecklingen som den gör idag befarar man att antibiotikaresistens kan komma att skörda fler människoliv än cancer. Priset, det betalas av djuren och av våra svenska bönder som  får sämre konkurrensvillkor än sina kollegor i Europa. Här måste vi sätta press på övriga EU-länder att minska sin användning av antibiotika som idag används i hög grad för att kompensera för en dålig djurhållning- så kan vi inte ha det.

FÖRDJUPAT FÖRSVARSSAMARBETE

Vi behöver ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU samtidigt som det är viktigt att hänsyn tas till varje medlemslands suveränitet och beslut över sin egna försvarsmakt.

EU utgör ett mycket viktigt fredssamarbete och EU ska fortsatt vara en plats för fred och säkerhet, det handlar i grunden om att värna vår gemensamma trygghet. Cyberattacker beräknas kosta den globala ekonomin 400 miljarder euro om året, angrepp som kan slå ut viktiga samhällsfunktioner såsom elnät och sjukhusutrustning. Stärkt försvarssamarbete inom EU är därför nödvändigt för att kunna möta handlingar och angrepp som till exempel ämnar till att destabilisera eller skapa osäkerhet.

HÖGRE REGELEFTERLEVNAD

EU bör införa bättre system för att kunna agera mot medlemsländer som bryter mot mänskliga rättigheter, EU:s regelverk och principer. Vi ser hur vissa EU-länder, till exempel Ungern och Polen inskränker demokratiska rättigheter och utövar politisk styrning över statliga institutioner och rättsväsende. Föreningars stöd minskas och HBTQ-personers rättigheter och aborträtten hotas.

Av EU får Ungern ca 87 miljoner euro i veckan. Då bör man ha en skyldighet att anpassa sig och leva upp till EU:s grundläggande principer. Vid sådana övertramp på rättstatens principer och människors rättigheter som sker i Ungern måste EU visa att det inte tolereras. Ett effektivt sätt  att visa det kan vara att dra in delar av stödet så att EU tydligt kan visa att det  inte är gratis att bryta mot EU:s grundläggande värderingar och rättsstatens principer.

EU påverkar oss i vardagen, därför är det viktigt att rösta i EU-valet senast den 26 maj.

Jag tror på EU som en viktig aktör och kraft för att finna samarbeten och lösningar på gränsöverskridande utmaningar. De frågor som beslutas bäst lokalt, regionalt eller nationellt ska beslutas där men i många frågor måste vi agera tillsammans som en union för att finna lösningar. Det handlar till exempel om säker och sund mat, att vi måste ta krafttag mot den ökade högerpopulismen och för att nå hållbara lösningar för miljön och klimatet.

60484078_326492101367665_5615305534883233792_n

Annonser

Efter valet

Förra veckan hade jag mitt sista sammanträde som ordförande för kulturnämnden. Det var en underlig känsla när nämnden var slut, tiden har gått så fort och nu är mandatperiodens sista nämnd avslutad.  Det har varit en otroligt händelserik tid. Vi har tagit emot jazzpris, jag har delat ut stipendier, besökt olika föreningar och mycket mer.  Efter förhandlingarna fick vi inte behålla kulturnämndens ordförande i förhandlingarna vilket medförde att det nu är ett annat parti som tar över ordförandeposten. Det känns självklart tråkigt och jag hade väldigt gärna fortsatt med det arbete som påbörjats och är på gång i nämnden.

Nu fortsätter jag med mitt engagemang i politiken på andra sätt, till exempel är jag engagerad som ledamot i styrgruppen för Unga kommunala sektionen där vi arbetar för att få fler unga att engagera sig kommunpolitiskt. Mitt engagemang i  kårfullmäktige fortsätter och i kommunen sitter jag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.  Min riksdagkampanj var lyckad och jag blev den mest kryssade kandidaten efter Annie Lööf på vår lista! Stort tack! Det räckte dock inte hela vägen men är stolt över min plats som andra ersättare i riksdagen.

Ser fram emot att nu fortsätta mitt engagemang och ägna mycket tid till det jag verkligen brinner för och får energi av. Dessutom börjar tiden på juristprogrammet börjar närma sig sitt slut och går nu slutet av termin sju av nio.

 

Vallentuna årets jazzkommun!

Under jazzfesten i Halmstad som anordnas av riksförbundet Svensk jazz var jag och delar av medarbetare från kulturförvaltningen på plats där vi fick glädjen att ta emot utmärkelsen för årets jazzkommun. Det var med stor ära och glädje vi fick mottaga utmärkelsen.

Många har frågat vad som gjort just vår kommun till årets jazzkommun i år. Bidragande till att vi fått priset är att Vallentuna kommun ger föreningar en god möjlighet att ta del av kommunens lokaler, vi har en stöttande kulturförvaltning och en nämnd som verkligen värdesätter föreningslivets engagemang. Jazzföreningen Jano, har också bidragit mycket till vår nominering, då det är en jazzklubb som är otroligt aktiv och bidrar till ett brett kulturutbud i Vallentuna kommun.

Snart sätts diplomet upp i kulturhuset i Vallentuna för allmänhetens beskådning! Så stolt, tacksam och glad över att få vara ordförande för kulturnämnden i en så kulturrik och fin kommun som Vallentuna!

32905479_839658232886537_2315616950325084160_n370a59ed-dec1-4ccb-b03a-b17eb87844f1-original

Valåret är igång på riktigt!

Nu börjar valåret verkligen märkas av! Denna vecka har varit otroligt intensiv- fylld med debatter, möten och träffar. Valårets första skoldebatt för min del är hållen. Det var en givande debatt och en engagerad publik som jag debatterade inför tillsammans med övriga ungdomsförbunden från partier representerade i riksdagen. Jag har också tillsammans med Jusek student anordnat en paneldebatt om psykisk ohälsa på universitet och haft möte med förbundsstyrelsen på Jusek! Det har varit intensiva dagar, men givande på samma gång.

Igår kväll bar det av mot Malmö och Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsstämma. Nu är vi på plats! Jag har skrivit två motioner till stämman och hoppas på framgång i debatten, vad stämman väljer att rösta för återstår att se. Motionerna handlar både om kultur och berör kulturskolan och tillvaratagande av arkeologiska fynd!

Nu kör vi! Ser fram emot att argumentera i talarstolen, träffa såväl gamla som nya vänner och fördjupa mig i CUF:s politik.

 

 

Vilken vecka!🍀⭐️

Veckan som precis passerat var otroligt händelserik med möten och aktiviteter i princip varje kväll.  Kulturnämndens sammanträde, distriktsstämma med Centerpartiet i Stockholms län och kampanjledarutbildning med Centerpartiet är några av de aktiviter som stod på schemat förra veckan för att sedan avsluta veckan med nomineringsstämma i Vallentuna där vi satte kommunfullmäktigelistan. Otroligt rörd och tacksam för det fina förtroendet jag fick från stämman och stolt över det starka kompetens gäng vi har på vår lista!

När man ställs inför sådana veckor, vilket händer oss alla ibland när allt tycks komma på en gång, är det tur att det är motiverande och roliga möten och aktiviter som står på agendan😊

Veckan innehöll även en föreningsträff, där kulturnämnden bjuder in alla kommunens kulturföreningar. Alltid otroligt inspirerande och roligt att få höra om föreningarnas verksamhet. På plats famns allt från Vallentuna dans till jazzklubben Jano och PRO och hembydsföreningar. Ett väldigt bra tillfälle att samtala om gemensamma utmaningar och möjligheter.

Nu går jag in i en ny vecka som kommer bli lugnare, med tid för reflektion och uppsatsskrivande. Skriver just nu en uppsats på juristprogrammet i förvaltningsrätt!

Glad påsk och allt gott!🌷

Eldsjälsgala 2018!

Ikväll har jag deltagit på årets upplaga av Eldsjälsgalan i Vallentuna. Det är ett evenemang som anordnas av en ideell förening i kommunen som tar in nomineringar och utser några som förtjänar att uppmärksammas extra för sitt arbete. Eldsjälsgalan samlade väldigt mycket folk och var en riktig fest med bra framträdanden och pristagare.

Här kan inte nog betonas vikten av ett aktivt föreningsliv. Genom ideellt engagemang får vi möjlighet att träffas och mötas. Därför vill jag i kommunen arbeta med att i ökad grad stödja föreningslivet. Vi har redan idag ett starkt och brett föreningsliv men mer kan göras. Det handlar till exempel om om att förenkla marknadsföringsmöjligheter för föreningarna på och att ge stöd ekonomiskt . Genom föreningarnas evenemang och det ideella engagemang som ligger bakom det kan vi få kulturen och fritidslivet att finnas mer tillgängligt och nära för fler.

Nu är jag hemma efter en lång dag och ska njuta av en kopp te och en god natts sömn och ladda upp inför helgens äventyr.

Lovisa Kronsporre, ordförande Kulturnämnden Vallentuna

Inspererande dag!

Idag har varit en lång men inspirerande och rolig dag som jag tar med många idéer från. Dagen började med föreläsningar i förvaltningsrätt som jag läser nu på universitet. Efter föreläsningarna som idag handlade om sekretess inom myndighetsutövning träffade jag vår grupp i CUF Storstockholm för unga som ställer upp i valet 2018. Vi delade idéer och tankar inför valet och brainstormade kring våra planerade kampanjer, så mycket energi!

Efter det träffade Jusek student Liberala studenters ordförande Natalia Rylander. Vi pratade om den psykiska ohälsan och problematiken kring hur den växer bland såväl unga som äldre och framförallt den ökade ohälsan på lärosätena. Vi kom in på många aspekter och landade i en intressant diskussion om hur alla samhällets aktörer  måste agera och arbeta med frågan. För oss studenter landade vi i att många av problemen är kopplade till behovet av en bättre bostadsmarknad, högre kvalité på utbildningarna, mer lärarledd tid och mer information om var stöd kan ges.

Psykisk ohälsa är en av Jusek students fokusfrågor i år, och det är ett ämne jag tycker är otroligt viktigt.

För att förbättra studenter och ungas hälsa är frågor jag vill lyfta upp:

🔸Fler lärarledda timmar och ökad kvalité på högskolorna

🔸Ökad information om insatser som finns att tillgå från exempelvis socialtjänst, och barnavårdscentraler, skola och högskolan.

🔸Minskade köer till psykiatrin med extra fokus på resurser till barn- och ungdomspsykiatrin. 

Lovisa Kronsporre, ordförande Jusek student, riksdagskandidat

IMG_045128942624_10154918534516362_445458977_o

Låt inte fler biografer läggas ned

Nu är det lite över ett år sedan den höjda biomomsen infördes. Trots att riksdagen röstade emot förslaget om höjd biomoms från 6 till 25% genomförde regeringen höjningen.  Precis som befarades har den höjda biomomsen fått förödande konsekvenser framförallt för biograferna på mindre orter och landsbygden där vi kan se att flera biografer runt om i landet antingen behövt läggas ned eller kraftigt minska sitt utbud. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6878331.

Saga bio i Kårsta Ekskogen, Vallentuna kommun är ett exempel på en biograf som genom en hembygdsförening och ideella krafter bidrar med ett värdefullt och rikt kulturutbud i Vallentuna kommun och som är av stort värde för det totala kulturutbudet i kommunen.

Som Centerpartist vill jag att kulturen ska finnas tillgänglig oavsett var man bor, och den prioritering regeringen gjort, med beslut om höjd biomoms och samtidigt genomföra gratis museumbesök i storstaden är ett tydligt exempel på hur landsbygden bortprioriteras till förmån för storstaden.

Den höjda biomomsen slår hårt mot ideella krafter, riskerar att minska kulturutbudet på mindre orter och bidrar därmed till att minska friheten att oberoende var man bor ha tillgång till värdefull kultur. Regeringen borde därför snarast sänka biomomsen för att inte riskera att fler biografer på landsbygden blir tvungna att stänga igen.

Bevara biblioteken

Runt om i Sverige kan vi se hur bibliotek efter bibliotek stängs ned. Allra mest hotade är biblioteken på landsbygden. Våra bibliotek är en viktig plats såväl i det större och det mindre samhället men fyller på landsbygden och det mindre samhället en extra viktig roll då tillgången till mötesplatser och nära kultur tenderar att vara mindre där än i storstaden.

Biblioteket är för mig ett samhällets vardagsrum, en plats för möten, lugn, och tid för exempelvis studier och rekreation och är på så sätt en viktig plats för många. Ekonomiska skäl är ett av de som ofta förs fram i debatten kring bibliotekets vara eller icke vara, och är givetvis, en viktig aspekt. Ett alternativ för att minska kostnaderna, som genomförts i Kårsta bibliotek, Vallentuna är något vi kallar för meröppet. Med systemet meröppet kan biblioteket fortsatt vara en öppen plats tillgänglig för allmänheten utan krav på bemanning då besökarna tar sig in själva genom ett bibliotekskort och en kod. Just det är ett gott föregångsexempel på alternativ till att stänga ned våra viktiga bibliotek.

Kårsta bibliotek i Vallentuna kommun har introducerat konceptet meröppet vilket innebär att de boende i Kårsta har tillgång till biblioteket 07-22 varje dag.

Biblioteken utgör en otroligt viktig del i ett öppet och kulturellt samhälle. Därför måste ledare i kommuner runt om i Sverige inse vikten av att finna lösningar istället för att stänga ned biblioteken, och har ett viktigt ansvar för att arbeta och möjliggöra bibliotekens fortlevnad.

Lovisa Kronsporre, ordförande Kulturnämnden , Vallentuna kommun

Nämndemannasystemet behöver förändras i grunden

Nämndemannasystemet har en lång tradition i Sverige och redan under medeltiden medverkade nämndemän i häradsrätterna på landsbygden. Över tid har nämndemannasystemet varit under förändring och skiljer sig mycket från medeltidens häradsrätter. Det finns anledning att rikta kritik mot systemets utformning idag och nämndemannasystemet bör förändras i grunden för att uppfylla rättssäkerhet och förtroende för den dömande verksamheten. Det visar inte minst den uppseendeväckande dom som kom från Solna tingsrätt i veckan som väckt stor kritik, se https://www.dn.se/sthlm/solna-tingsratt-agerar-mot-namndeman-efter-uppmarksammad-dom/

Så sent som den 25 juni 2013 överlämnades ett betänkande, SOU 2013:49 från nämndemannautredningen med förslag på långtgående förändringar av nämndemannasystemet. Ett av uppdragen för utredningen var att modernisera nämndemannasystemet och dess roll för att i ökad grad bidra till att upprätthålla och stärka förtroendet för rättskipningen. Ett av förslagen var att införa en möjlighet att nominera personer även utanför politiska partier (prop. 2013/14:169). Regeringen valde att inte ta med det förslaget, och den nämndemannareform som genomfördes år 2014 resulterade inte i några större förändringar av systemet.

Nämnemannauppdraget är inte ett politiskt uppdrag men för att kunna erhålla uppdraget krävs nominering av ett politiskt parti. Personerna som nominerats väljs sedan av kommun- och landstingsfullmäktige. Detta bidrar i sig till en skev fördelning då tillhörighet till ett parti kommer att öka dina möjligheter att få uppdraget som nämndeman. Det, tillsammans med att uppdraget idag inte är särskilt attraktivt, bidrar till en snedrekrytering.

Systemet med nämndemän är i grunden en god idé för ökat inflytande och säkerställande av allmänhetens påverkan och insyn i rättskipningen. Majoriteten av allmänheten tillhör inte ett politiskt parti, varför möjligheten att nominera personer måste sträcka sig utanför de politiska partierna. Detta tillsammans med fler reformeringar av nämndemannansystemet måste genomföras. Genom den skeva fördelning och rekrytering av nämndemän som vi ser i dagens system representerar inte nämndemännen allmänheten på det sätt som är önskvärt för att berättiga ett nämndemannasystem. Domen från Solna tingsrätt är ett tydligt exempel på systemets brister. Nämndemännen i den uppmärksammade domen från Solna tingsrätt har blivit nominerade av ett politiskt parti men har värderingar som är väsensskilda från vad partiet står för. Nämndemannanuppdraget måste förändras i grunden för att stärkas och bli mer attraktivt för att på så sätt uppnå en nyrekrytering som speglar allmänhetens röst.

Lovisa Kronsporre, riksdagskandidat för Centerpartiet Stockholms län

Nämndeman i förvaltningsrätten i Stockholm

B80DEEF0-F5E9-401E-A0A5-FA8464901779.jpeg